Protokoll

2019-03-07

    

Förslag till sponsring som syftar att  leva upp till &1 i Gillets stadgar.

På senare år har deltagande på både jaktprov och utställning minskat.  Sponsringen är ämnad att sporra till deltagande på utställningar och jaktprov vilket är Gillets kärnverksamhet.

För att nedgången i jaktprovsverksamhet och utställning inte endast ska bero på ekonomiska skäl föreslår Styrelsen till årsmötet följande försök till sponsring under jaktåret 2019 – 2020 för Gillets medlemmar. Efter jaktårets slut görs en uppföljning som presenteras årsmötet våren 2020. Om allt fungerat bra föreslås att sponsringsprogramet får fortsatt förtroende!

 

 

 1. Första utställning för hund sponsras helt.

 

 1. Första jaktprov för hund sponsras helt

 

 1. Utställningar sponsras med hälften

 

 1. Jaktprov sponsras med hälften. Både ÖKL och UKL.

 

 1. Fast Elitprov sponsras med 300:-

 

 1. Rörligt Elitprov sponsras med 300:-

 

 1. Deltagande i KM sponsras med 300:-

 

 1. Deltagande i DM sponsras med 500:-

 

 1. Deltagande i SM sponsras med 1000:-

                                                                                                          

 1. Dressyrkurs med ledare (6-8 ggr) min 8-10 hundar sponsras med  400:- per ekipage.

 

 1. Ringträning inför utställningssäsongen med inhyrd ledare sponsras upp till 400:-

 

   12. Sponsringsprogrammet gäller för medlemmar med minst tre års medlemskap.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse Bjurholm Nordmalings Stövargille 2018

 

Under 2018 har gillet bedrivet ett antal aktiviteter.

 

Gillet hade även i år sitt sedvanliga lotteri. Vi fanns med på marknaden i Nordmaling där vi sålde lotter, kepsar, jackor och t-shirts mm. Där fick vi anledning att testa vårt nya tält med vår fina logga.

 

Sommaraktiviteten anordnades den 14/7 i Hallen Örsbäck med simulatorskytte och förtäring på agendan. Gillet sponsrade aktiviteten med 150kr/deltagare.

 

Gilleskampen anordnades den 25/11 i Långsele Örträsk i vår regi efter att vädret satte stopp för tävlandet 2017. Kampen genomfördes i bitande kyla men gillet stod för värmande köttsoppa efter tävlings slut. Efter domarkollegiet kunde konstateras att Bjurholm Nordmaling stövargille gick segrande ut ur kampen. Stort grattis till oss och deltagande ekipage.

Vinnande lag:

 • Segrande hund Harlyckans Turbo ägare Bo Eriksson Långed.
 • Slättmarkens Frida ägare Dan Hägglund Slättmark.
 • Tello ägare Karl-Gösta Forsberg Långed.

 

Gillet har även i år rönt en hel del framgångar. Skardstugans Mila kvalificerade sig till DM i Kalix, på utställningar runt om i landet bland annat Riksutställningen, Selet och Lycksele m.fl.

Stort grattis till dessa både duktiga och vackra hundar.

 

Mariebäck den 5 april 2019

Ordförande Lars Emilsson

------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll årsmöte 2018-04-15

Bjurholm-Nordmalings Stövargille

 1. Lars Emilsson öppnade mötet.
 2. Till mötesordförande valdes sittande Lars Emilsson.
  Till justerare valdes Bo Eriksson och KG Forsberg
  Till sekreterare valdes Sören Hansson
 3. Kallelsen godkändes.
 4. Justering röstlängd genom lista som sändes runt.
 5. Styrelseberättelse/verksamhetsberättelse lästes upp av Lars Emilsson.
 6. Revisionsberättelsen förklarades av revisorerna.

 och kassarapport drogs av Gunnar Jakobsson.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 1. Valärenden
  2 års val
  Ordförande Lars Emilsson (önskar sitta endast 1 år)
  Sekreterare Sören Hansson
  1 år kvar
  Kassör                          Gunnar Jakobsson

Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.
Ledamöter ordinarie           Mats Gustavsson och Per-Erik Eriksson
1 års val
Styrelsesuppleant 2 st                               Tage Hägglund                   Peter Berggren
Revisorer 2 st                                           Gustav Ludvigsson            Dan Hägglund
Valberedning 2 st                                     Bo Eriksson                        Lage Strömgren
9. Maxbelopp för AU att disponera under verksamhetsåret 2018 bestämdes till 10000 kr.

 1. Verksamhetsplan och funktionärer för olika aktiviteter 2018

Lage föreslår en middag med simulatorskytte hos Torbjörn Figaro den 14 juli 2018.

Fritt för medlemmar att komma med andra förslag.
Lotteri, Peter Berggren kontaktas ang. älgkalv.
Gillet deltar i Nordmalings och Bjurholms marknad.

 1. Paus med fika
 2. Styrelsen arbetar med marknadsföring och medlemsvärvning.
 3. Övriga frågor
  a) Gillet sponsrar kvinnokampen med 500 kr.
  b) Osäkert med Gilleskampen 2018, vädret och föret satte stopp för Gilleskampen 2017.
 4. c) Styrelsen ser över hur kallelser ska ske ev. med E-post och SMS.
  d) Lage Strömgren berättade om en jaktupplevelse som han upplevt, den blev mycket uppskattad.
  Prisutdelning till Gillets bästa och vackraste hundar. Se bilaga.
 5. Mötet avslutas
  Justeras
  ……………………………………. ……………………………………….
  Bo Eriksson KG Forsberg

 

KONTAKT

SWISH STÖVARGILLET
1231155605

 

Gillet sponsrar

 

LÄNKAR

Svenska Stövarklubben

Västerbottens Stövarklubb

Västernorrlands Stövarklubb

Stövargillen

Anmälan till Jaktprov

Betala Jaktprov

Utställning 2020

OBS, inga utställningar under 2020.

Tidningar: 

Jakt och jägare
Svensk jakt

Rasklubbar

Hamilton

Finnstövare

Schiller


Organisationer:
Viltskadecenter
http://www.viltskadecenter.se/

Vargfakta:  
http://www.vargfakta.se/

https://www.facebook.com/vargfaktase/

 

Folkaktionen Ny
Rovdjurspolitik:
http://www.folkaktion.com/

 

Dokument för nedladdning

Regler för Vandringspris

Tävlingsanmälan Gilleskamp

mats.gustafsson@volvo.com

g.jakobsson@nashnet.nu

 

 

 

Hemsida:
www.todaysweb.se