Protokoll

 

 

--------------------------------------------------------------------

                      Protokoll årsmöte 2018-04-15

                                     Bjurholm-Nordmalings Stövargille

 1. Lars Emilsson öppnade mötet.
 2. Till mötesordförande valdes sittande Lars Emilsson.
  Till justerare valdes Bo Eriksson och KG Forsberg
  Till sekreterare valdes Sören Hansson
 3. Kallelsen godkändes.
 4. Justering röstlängd genom lista som sändes runt.
 5. Styrelseberättelse/verksamhetsberättelse lästes upp av Lars Emilsson.
 6. Revisionsberättelsen förklarades av revisorerna.

 och kassarapport drogs av Gunnar Jakobsson.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 1. Valärenden
  2 års val
  Ordförande Lars Emilsson (önskar sitta endast 1 år) 710406-8536
  Sekreterare Sören Hansson
  1 år kvar
  Kassör    Gunnar Jakobsson. 481124-8618  Kassör och ordförande firmatecknare var för sig.
  Ledamöter ordinarie           Mats Gustavsson och Per-Erik Eriksson
  1 års val
  Styrelsesuppleant 2 st                               Tage Hägglund                   Peter Berggren
  Revisorer 2 st                                           Gustav Ludvigsson            Dan Hägglund
  Valberedning 2 st                                     Bo Eriksson                        Lage Strömgren
  9.Maxbelopp för AU att disponera under verksamhetsåret 2018 bestämdes till 10000
 2.  
 3. Verksamhetsplan och funktionärer för olika aktiviteter 2018

         Lage föreslår en middag med simulatorskytte hos Torbjörn Figaro den 14 juli 2018.

         Fritt för medlemmar att komma med andra förslag.
         Lotteri, Peter Berggren kontaktas ang. älgkalv.
         Gillet deltar i Nordmalings marknad.

 1. Paus med fika
 2. Styrelsen arbetar med marknadsföring och medlemsvärvning.
 3. Övriga frågor
  a) Gillet sponsrar kvinnokampen med 1000 kr.
  b) Gillet ordnar Gilleskampen även hösten 2018 då vädret och föret satte stopp för Gilleskampen 2017.
 4. c) Styrelsen ser över hur kallelser ska ske ev. med E-post och SMS.
  d) Lage Strömgren berättade om en jaktupplevelse som han upplevt, den blev mycket uppskattad.
  Prisutdelning till Gillets bästa och vackraste hundar. Se bilaga.
 5. Mötet avslutas
  Justeras

…………………………………….                              ……………………………………….
Bo Eriksson                                                                    KG Forsberg

----------------------------------------------------------------------

2017-04-09

Bjurholm-Nordmalings Stövargille

1. Lars Emilsson öppnade mötet.

2. Lage Strömgren valdes till mötesordförande,
justerare Bo Eriksson och KG Forsberg
till sekreterare valdes Sören Hansson

3. Kallelsen godkändes och en tyst minut hölls för bortgångna medlemmar under året.

4. Justering röstlängd genom lista som sändes runt.

5. Styrelseberättelse/verksamhetsberättelse lästes upp av Sören

6. Revisionsberättelse och kassarapport drogs av Gunnar Jakobsson.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Valärenden
1 år kvar
Ordförande Lars Emilsson
Sekreterare Sören Hansson
2 års val
Kassör Gunnar Jakobsson
Ledamöter ordinarie Mats Gustavsson och Per-Erik Eriksson
1 års val
Styrelsesuppleant 2 st Tage Hägglund Peter Berggren
Revisorer 2 st Gustav Ludvigsson Dan Hägglund
Valberedning 2 st Ove Sävenskog Lage Strömgren
9. Maxbelopp för AU att disponera under verksamhetsåret 2017 bestämdes till 10000 kr.

10. Verksamhetsplan och funktionärer för olika aktiviteter 2017
Trivselkväll ordnas, lotteri, Peter Berggren undersöker om det går att ordna gemensam rävjakt.
Dressyrkurs anordnas 500 kr / deltagare. Gillet deltar i Nordmalings marknad.

11. Paus med fika

12. Styrelsen arbetar med marknadsföring och medlemsvärvning.

13. Övriga frågor
a) Gillet sponsrar kvinnokampen med 500 kr och Har-SM med 500 kr.
b) Lotteri anordnas
c) Gillet anordnar Gilleskampen i år, Lycksele, Vindeln och Bjurholm/Nordmaling deltar.
d) Beslut togs enhälligt om en stadgeändring. Kravet att fullvärdiga medlemmar ska vara bosatta i Nordmaling, Bjurholm eller Örträsk togs bort.
e) Lage Strömgren läste upp en egen berättelse från gångna tider, den blev mycket uppskattad.
14. Prisutdelning till Gillets bästa och vackraste hundar. Se bilaga.

15. Mötet avslutas
Justeras

……………………………………. ……………………………………….
Bo Eriksson KG Forsberg

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------            

Verksamhetsberättelse Bjurholm Nordmalings Stövargille 2016

 

Under 2016 har gillet bedrivet ett antal aktiviteter.

 

Gillet har under marknaderna i Bjurholm och Nordmaling sålt lotter med gott resultat även i år.

 

Gillet sponsrade kvinnokampen i år med 1000kr.

 

Den 24/7 gick Bertil Ström bort i en tragisk drunkningsolycka. En eldsjäl och profil i gillet.

Därför anordnades ingen trivseldag detta år.

 

Rävjakten i Sunnansjö ställdes också in på grund av vargförekomst i markerna.

 

Gillekampen hölls av Lycksele stövargille 12/11 där vi presterade en tredjeplats.

Bjurholms lag bestod av:

 • Sandra Sjölund Emilsson med Bergadrevets Kia
 • Håkan Eleblad med Tällmyrans Simon
 • Ove Bergman med Bianca

 

 

Ordförande Lars Emilsson

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll årsmöte
2016-04-03

Bjurholm-Nordmalings Stövargille

 1. Lars Emilsson öppnade mötet.
 2. Lage Strömgren valdes till mötesordförande, justerare Bertil Ström och Rolf Sjödin
 3. Kallelsen godkändes.
 4. Justering röstlängd genom lista som sändes runt.
 5. Styrelseberättelse/verksamhetsberättelse lästes upp.
 6. Revisionsberättelse och kassarapport drogs av Gunnar Jakobsson.
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 8. Valärenden
  2 års val
  Till ordförande valdes Lars Emilsson
  Till sekreterare valdes Sören Hansson.

  1 år kvar
  Kassör Gunnar Jakobsson
  Ledamot Mats Gustavsson och Per-Erik Eriksson

  1 års val
  Styrelsesuppleant 2 st: Tage Hägglund, Peter Berggren
  Revisorer 2 st: Gustav Ludvigsson, Dan Hägglund
  Valberedning 2 st: Ove Sävenskog,Lage Strömgren
 9. Maxbelopp för AU att disponera under verksamhetsåret 2016 bestämdes till 10000 kr.

 

 1. Verksamhetsplan och funktionärer för olika aktiviteter 2016
  Trivselkväll ordnas, (Grillning), lotteri, Peter Berggren undersöker om det går att ordna gemensam rävjakt.

          Mötet föreslår att deltagare i Gilleskampen i Lycksele sponsras för resor (200 kr) och startavgift. (ÖK-prov)

 

 1. Paus med fika

 

 1. Styrelsen arbetar med marknadsföring och medlemsvärvning.

 

 1. Övriga frågor:
  Styrelsen får i uppdrag att titta på kläder med logga.

 

 1. Prisutdelning till Gillets bästa och vackraste hundar. Se bilaga.

 

 1. Mötet avslutas

 

KONTAKT

[javascript protected email address]

 

LÄNKAR

Svenska Stövarklubben
http://www.stovare.se

Västerbottens Stövarklubb:
http://www.vblstovare.se/

Västernorrlands Stövarklubb:
http://stovarevnorrland.se

 

Stövargillen
http://www.vblstovare.se/st%C3%B6vargillen-14562205

Jaktprov
http://www.vblstovare.se/jaktprov-%C3%B6kl-r-ekl-14414827

http://www.vblstovare.se/betala-jaktprov-22241086

Utställning 2019

Lycksele 2/6,  Selet 29/6,  Bredsele 11/8

 

 

Tidningar: 
http://www.jaktojagare.se/

http://svenskjakt.se/

Rasklubbar:
Hamilton:
http://hamiltonstovare.se/

Finnstövare:
http://www.finskstovare.se/
Schiller:
http://www.stovare.se/rasklubbar/schiller/


Organisationer:
Viltskadecenter
http://www.viltskadecenter.se/

Vargfakta:  
http://www.vargfakta.se/

https://www.facebook.com/vargfaktase/

 

Folkaktionen Ny
Rovdjurspolitik:
http://www.folkaktion.com/

 

Dokument för nedladdning

Regler för Vandringspris
http://www.laget.se/bngillet/Document/Download/333977/2336928

Tävlingsanmälan Gilleskamp

mats.gustafsson@volvo.com<mats.gustafsson@volvo.com>;

info@stovargillet.se

 

 

Hemsida:
www.todaysweb.se