Historik

Hösten 1987 tog Gullbrant Bergström tag i frågan och kallade intresserade stövarägare till ett möte den 24 mars på Värdshuset i Bjurholm. Enligt protokollet hade ca 80 personer hörsammat inbjudan. På mötet beslöts att försöka bilda ett nytt gille i Västerbotten. Enligt vad vi var informerade om så fanns det bara ett gille i Västerbotten, Norsjö Stövargille, därmed hade vi möjlighet att bli gille nummer två. På plats fanns Henning Grahn, Norsjö och Harry Forsell, Umeå för att informera om Norsjö Stövargille och deras verksamhet samt Västerbottens Stövarklubb och deras syn och tankar om stövargillen. Som sista punkt på mötet togs beslut om att ett nytt möte skulle hållas i skidstugan på Råberget i Agnes den 7 april samma år. På detta möte togs beslut om att bilda ett stövargille med namnet Bjurholm-Nordmalings Stövargille. En styrelse utsågs. Till ordförande valdes Lage Strömgren. Årsavgiften fastställdes till 20 kronor, sedermera höjdes den till 30 kronor och 2008 togs beslut om att höja den till 50 kronor som är nuvarande årsavgift. Nya namn har suttit i styrelsen under åren, ingen nämd och ingen glömd. Under åren som gått har verksamheten ökat och medlemsantalet varit stabilt, ekonomin är god och gillet har en ljus framtid.

Bertil Ström

 

KONTAKT

SWISH STÖVARGILLET
1231155605

 

Gillet sponsrar

 

LÄNKAR

Svenska Stövarklubben

Västerbottens Stövarklubb

Västernorrlands Stövarklubb

Stövargillen

Anmälan till Jaktprov

Betala Jaktprov

Utställning 2020

OBS, inga utställningar under 2020.

Tidningar: 

Jakt och jägare
Svensk jakt

Rasklubbar

Hamilton

Finnstövare

Schiller


Organisationer:
Viltskadecenter
http://www.viltskadecenter.se/

Vargfakta:  
http://www.vargfakta.se/

https://www.facebook.com/vargfaktase/

 

Folkaktionen Ny
Rovdjurspolitik:
http://www.folkaktion.com/

 

Dokument för nedladdning

Regler för Vandringspris

Tävlingsanmälan Gilleskamp

mats.gustafsson@volvo.com

g.jakobsson@nashnet.nu

 

 

 

Hemsida:
www.todaysweb.se